ES Projektai

UAB „Anexo“ investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimą ir plėtrą

          UAB „Anexo“ įgyvendina projektą „UAB „Anexo“ investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimą ir plėtrą” Nr. 17PP-KK-23-1-04186-PR001. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Projekto įgyvendinimo vieta: Vytauto Didžiojo g. 95B, 56111 Kaišiadorys. Projekto tikslas – diegiant inovacines technologijas į žemės ūkio produktų perdirbimą didinti UAB „Anexo“ gyvybingumą ir konkurencingumą. Projekto metu bus pasiekti šie rezultatai: bus patobulintas prieskonių ir prieskonių mišinių gamybos metodas bei technologinis procesas, naudojant projekto metu rekonstruotas patalpas bei įdiegtą šiuolaikinę naujausią laboratorinę įrangą. Projekto dėka patobulės prieskonių ir prieskonių mišinių gamybos efektyvumas, pagerės gaminamų prieskonių ir prieskonių mišinių kokybė ir sauga. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Paramos suma: iki 258 071,00 Eur.


Galimybė gauti paramą 11244,61 Eur iš jungtinio projekto „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ pateikus paraišką Lietuvos energetikos agentūrai paskatino UAB „Anexo” suplanuoti įsirengti 29,93 kW saulės elektrinę sausumoje.
Jungtinio projekto projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.


UAB „Anexo“ diegia naujas informacines technologijas

Nuo 2022 m. vasario mėnesio UAB „Anexo“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Anexo“ e. komercijos modelio diegimas“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0492.

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto metu planuojama įdiegti el. prekybos sistemą, kuri užtikrins naują įmonės produkcijos pardavimo kanalą ir didins įmonės pajamas bei pelną. UAB „Anexo“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui” priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 “E. komercijos modelis COVID-19”. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas: „UAB „Anexo“ e. komercijos modelio diegimas“

Projekto vykdytojas: UAB „Anexo“

Bendra projekto vertė: 22 800,00 EUR

Iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas: 17 100,00 EUR

Projekto vykdymo pradžia: 2022-02-10

Projekto vykdymo pabaiga: 2023-02-11


UAB „Anexo“ savo gamybos procesuose diegia naujas skaitmenines gamybos technologijas

Nuo 2020 m. lapkričio mėnesio UAB „Anexo“ pradėjo įgyvendinti projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Anexo“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0012.

Projekto tikslas – įmonės gamybos procesų skaitmeninimas sudarant sąlygas įmonės darbo našumo augimui. Projekto metu bus įsigyta automatinė gaminių maišymo, fasavimo ir pakavimo bei darbo vietų skaitmeninimo įranga, kuri didins gamybos efektyvumą ir gaminamos produkcijos asortimentą. Naujos skaitmeninės gamybos technologijos sudarys sąlygas įmonės darbo našumo augimui.

UAB „Anexo“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto pavadinimas: „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Anexo“

Projekto vykdytojas: UAB „Anexo“

Bendra projekto vertė: 201600,00 eur

Skirtas finansavimas iki: 91170,00 eur

Projekto vykdymo pradžia: 2020-11-25

Projekto vykdymo pabaiga: 2022-05-24