Paslaugos

Mūsų įmonė gali pasiūlyti Jums tokias bendradarbiavimo galimybes:

  1. UAB „Anexo“ gaminamų prieskonių mišinių, prieskonių ir maisto priedų mišinių, marinatų tiekimas konkurencingomis rinkoje kainomis ir panaudojimas Jūsų įmonės gaminamiems produktams.
  2. UAB „Anexo“ gaminamų prieskonių mišinių, prieskonių ir maisto priedų mišinių, marinatų, priedų, skirtų mėsos, paukštienos injekcijai, tiekimas konkurencingomis rinkoje kainomis ir panaudojimas gaminamiems pusgaminiams
  3. UAB „Anexo“ įmonės technologų kvalifikuotų technologinių konsultacijų teikimas prieskonių mišinių, prieskonių ir maisto priedų mišinių pritaikyme Jūsų įmonės gaminamų produktų gamyboje, savo idėjomis bei sukauptomis žiniomis, technologiniais patarimais, įžvalgomis dalyvavimas naujų produktų kūrime, gaminamų produktų, gamybos technologijų tobulinime ir vystyme, visų su produktų gamyba susijusių technologinių problemų sprendime kartu su Jūsų įmonių technologais.
  4. Naujų, Jūsų įmonėje pagamintų su UAB „Anexo“ mišiniais, produktų technologinių kortelių, technologinių aprašymų ruošimas.
  5. Specialių, skirtų tik Jūsų įmonei, prieskonių mišinių, prieskonių ir maisto priedų mišinių, marinatų, injekcijos priedų sukūrimas, gamyba ir tiekimas Jūsų įmonei.

Garantuojame informacijos konfidencialumą ir gaminamų produktų kokybės stabilumą.

Esame atviri ir visada pasiruošę apsvarstyti kitas paslaugų, bendradarbiavimo galimybes, rasti abipusį sprendimą su Jūsų įmone prieskonių mišinių, prieskonių ir maisto priedų mišinių, marinatų gamybos ir tiekimo Jūsų įmonei srityse.